Home > Nghiên cứu > Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

– Vietnamese NLP toolkits

– NLP toolkits

– Data mining toolkits

– Other tools

Download here: NLP&DM Toolkits

Categories: Nghiên cứu Tags:
  1. Phạm Ngọc Thành
    March 17th, 2016 at 10:49 | #1

    Em đang nghiên cứu về việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, mong anh/chị có thể chia sẻ cho em tools kia đc không ạ, link die mất r ạ :\ . Cảm ơn anh chị .

  1. No trackbacks yet.