Archive

Archive for the ‘Seminar’ Category

Một số chủ đề KH-CN của KTLab giai đoạn 2012-2014

October 6th, 2012 No comments

Giai đoạn 2012-2014, KTLab tập trung vào một số chủ đề KH-CN sau đây:

– Tóm tắt đa văn bản
– Phát hiện vai trò & dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội
– Khai phá dữ liệu văn bản Y Sinh học
– Khai phá dữ liệu quá trình
– Tích hợp dữ liệu và khai phá dữ liệu song song
– Một số hướng đề tài SVNCKH

 

Nội dung báo cáo: 061012_Mot so de tai 2012-2014

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Một số nghiên cứu và phát hiện vai trò và dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội

October 2nd, 2012 No comments

Báo cáo trình bày một số nghiên cứu về phát hiện vai trò và dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội.

Tải: 290912_Vai tro va bung no su kien

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Seminar: Giải thuật Apriori trong bài toán tìm luật kết hợp

September 19th, 2012 No comments

Apriori là thuật toán khai phá luật kết hợp nổi tiếng, sử dụng chiến lược tìm kiếm theo chiều rộng (Breath-first search) để tính độ hỗ trợ của các tập chỉ mục và tận dụng bổ đề Downward Closure để tìm ra các tập ứng viên.
Dưới đây là bài trình của sinh viên: Nguyễn Thị Tươi
Lớp: K54CB

Download: Apriori Algorithm

Categories: Seminar Tags:

Bài trình bày của PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh tại Đại học Công nghệ, ĐHQG (20/08/2012)

August 22nd, 2012 No comments

PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh hiện công tác tại Viện Tin học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan (http://www.mimuw.edu.pl/~nguyen/). PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh tốt nghiệp phổ thông trung học tại Trường phổ thông chuyên thuộc Trường ĐHTH Hà Nội năm 1990. Ông là học sinh Việt Nam đầu tiên được nhận huy chương Olympic Tin học thế giới (Hai huy chương đồng Olympic Tin học thế giới năm 1989 và 1990). Ông nhận bằng Thạc sỹ Tin học (1997), Tiến sỹ (2000), Tiến sỹ khoa học (2009) tại Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan.
Chủ đề nghiên cứu chính của PGS. Nguyễn Anh Linh là lập luận tự động theo lôgic Modal và lôgic mô tả (Automated Reasoning in Modal and Description Logics), ngôn ngữ luật của lôgic Modal và lôgic mô tả (Rule Languages for Modal and Description Logics), lôgic mô tả và web ngữ nghĩa (Description Logics and Semantic Web), hệ thống đa tác tử và Trí tuệ nhân tạo (Multiagent Systems and Artificial Intelligence), lập luận tự động và lập trình lôgic trong lôgic bậc 1 cổ điển (Automated Reasoning and Logic Programming in Classical First-Order Logic). PGS. Nguyễn Anh Linh đã công bố trên 50 công trình khoa học (http://www.mimuw.edu.pl/badania/publikacje/?LANG=en&para=o&parb=722http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/n/Nguyen:Linh_Anh.html).
Ông tham gia Ban tổ chức, Ban chương trình nhiều Hội nghị khoa học thế giới có uy tín về học máy, về tập thô và trí tuệ nhân tạo. Ông đã tham gia trình bày seminar về lôgic mô tả và đăng ký hướng dẫn luận án Tiến sỹ tại Trường Đại học Công nghệ.

Nội dung trình bày: Description Logics and Semantic Web
The logic layer roles very important component in seven-layer archieve of semantic web. Description logics (DLs) are a family of formal languages suitable for representing and reasoning about terminological knowledge. They are of particular importance in providing a logical formalism for ontologies and the Semantic Web. Binary classification in the context of DLs is called concept learning, as the function to be learned is expected to be characterizable by a concept. This differs from the traditional setting in that objects are described not only by attributes but also by relationship between the objects (i.e., by object roles).

Download:
Nguyen_Anh_Linh-2012

Categories: Seminar, Tin tức Tags:

Bài trình bày của GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn tại Đại học Công nghệ, ĐHQG (20/08/2012)

August 22nd, 2012 No comments

GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn hiện công tác tại Viện Toán học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan (http://www.mimuw.edu.pl/~son/). GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn tốt nghiệp phổ thông trung học tại Trường phổ thông trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Ông được tặng Huy chương bạc Olympic Toán học thế giới năm 1986. Ông nhận bằng Thạc sỹ Toán học (1993), Thạc sỹ Tin học (1995), Tiến sỹ (1997), Tiến sỹ khoa học (2006) tại Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan. Chủ đề nghiên cứu chính của GS. Nguyễn Hùng Sơn là học máy (Machine Learning), phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu (Knowledge Discovery and Data Mining), phương pháp tập thô và ứng dụng (Rough set methods and applications), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), hệ thống đa tác tử và các hệ thống phân tán (Multi Agent Systems and Distributed Systems).
GS. Nguyễn Hùng Sơn đã công bố trên 60 công trình khoa học (http://www.mimuw.edu.pl/badania/publikacje/?para=o&parb=405, http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/n/Nguyen:Hung_Son.html). Ông tham gia Ban tổ chức, Ban chương trình nhiều Hội nghị khoa học thế giới có uy tín về học máy, về tập thô và trí tuệ nhân tạo. GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn, PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh cùng 8 nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài (hai đồng chủ trì là GS. Lê Thị Hoài Ân – Lorraine University và GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Thành – Wroclaw University of Technology) tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ nhất về Khoa học máy tính, Toán học ứng dụng và ứng dụng (The first International conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications: ICCSAMMA 2013, http://iccsam.eu/) “The conference proceedings will be published in the prestigious series Studies in Computational Intelligence of Springer-Verlag and indexed by Web of Science, ISI (CP), EI, Scopus, DBLP, ACM Digital Library etc. Special issues in SCI journals for the post-conference publication are planned”. Ông đã tham gia giảng dạy chuyên đề về khai phá dữ liệu và tập thô cho hai khóa cao học và một khóa đại học, đã và đang hướng dẫn khóa luận đại học và luận án Tiến sỹ tại Trường Đại học Công nghệ.

Nội dung trình bày: SYNAT project and SONCA system
Overview of a big, ongoing research project realized by 15 universities in Poland. The project is related to data acquisition, data storing, text mining and semantic systems. Hung Son, Anh Linh and Sinh Hoa are the members of this project.

Download:
SONCA-Eng

Categories: Seminar, Tin tức Tags:

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

January 9th, 2012 2 comments

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm tại NER_Biomedical!

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị

January 9th, 2012 No comments

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị !

 

 

 

Read more…

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung và các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh

November 5th, 2010 No comments

Người trình bày: Nguyễn Minh Hoàng – k53CC.

Nội dung: Hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung và phương pháp trích trọn đặc trưng ảnh.

Note: Bài sách hạch với thành viên mới của lab.

Download slide tại đây Slide

Categories: Seminar Tags:

Slide báo cáo – sinh viên K52

April 26th, 2010 No comments

Luu Cong To – Thuật toán cây quyết định

Nguyen Tien Tung – Mở rộng thực thể

Dinh Thi Huong – Thuật toán SVM

Pham Huyen Trang – Thuật toán K-Mean

Categories: Seminar Tags:

Danh sách sinh viên K52

April 19th, 2010 No comments

Danh sách sinh viên K52 seminar.

STT

Họ và tên

Lớp

Phụ trách

Nội dung tìm hiểu

Và phản biện

Các tài liệu chuẩn bị

7

Phan Nguyên Cương

52CA

VuTM

QA

Phản biện chính:

Trần Nam Khánh

Question Answering System


8

Lê Đức Trọng

52CA

QuỳnhLH

Cực đại kỳ vọng EM

Phản biện chính:

Trần Nam Khánh

Thuật toán cực đại kỳ vọng (EM)9

Lưu Công Tố

52CA

*ThànhVT

Cây quyết định C4.5

Phản biện chính:

Nguyễn Thanh Sơn

Thuật toán phân lớp cây quyết định C4.510

Phạm Huyền Trang

52CA

*KhanhTN

K-means

Phản biện chính:

Nguyễn Thị Hoàn

Thuật toán K-means

11

Đinh Thị Hương

52CA

*ThanhVT

SVM

Phản biện chính:

Lê Hoàng Quỳnh

Thuật toán máy hỗ trợ vector SVM12

Lê Hà Tú

52CA

*ThanhVT

Bayes classifier

Phản biện chính:

Nguyễn Tiến Thanh

Thuật toán Bayes Naive

13

Trần Trung Hiếu

52CA

QuỳnhLH

ANN

Phản biện chính:

Vũ Tiến Thành

Thuật toán mang neuron nhân tạo (ANN)


14

Bùi Nhật Nam

52CA

VũTM

Matching

Phản biện chính:

Uông Huy Long

Thuật toán Aho-corasick


15

Nguyễn Thị Kim Chi

52CC

*TrangNT

PageRank

Phản biện chính:

Lê T. Kim Dung

Thuật toán PageRank


16

Nguyễn Thị Thanh Na

52CC

*TrangNT

Apriori-luật kết hợp

Phản biện chính:

Nguyễn Đạo Thái

Thuật toán Apriori tìm luật kết hợp


17

Bùi Văn Thanh

52CCThuật toán phân lớp k-láng giềng gần nhất (kNN)

Danh sach sinh vien K52

Categories: Seminar Tags: