Archive

Archive for November, 2007

Seminar ngày 10/11/2007

Nội dung trình bày:

1. Going Here POS Tagging sử dụng thuật toán Transformation-Based Learning (Phạm Thị Thu Uyên).

2. buy phenergan pills NLP trong văn bản y tế (Đặng Quang Vinh).

Kính mời các thầy cô và anh chị em quan tâm tới tham dự!

Categories: Seminar Tags: , , ,

Seminar ngày 03/11/2007

Người trình bày: christian singles speed dating madison wi Nguyễn Việt Cường.

Tên đề tài: Website Tự động sinh mục lục cho văn bản.

Categories: Seminar Tags: ,
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.