Home > Seminar > Các bước xây dựng Ontology sử dụng công cụ Protege

Các bước xây dựng Ontology sử dụng công cụ Protege

neurontin capsule cap 300 mg Phần đầu Silde giới thiệu khá chi tiết thành phần trong xây dựng Ontololy: lớp, thực thể, mối quan hệ, thuộc tính…Sau đó giới thiệu công cụ xây dựng Ontology khá phổ biến: Protege, các bước xây dựng một Ontology cụ thể. Cuối cùng lấy ví dụ xây dựng Ontology trong miền ứng dụng Mobile để làm rõ hơn các bước.

buy Pregabalin online uk Download Silde tại đây.

Categories: Seminar Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

rencontre rugby 2015

meilleur site rencontre 2016 gratuit

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.