Home > Tin tức > Tuyển Sinh viên NCKH

Tuyển Sinh viên NCKH

Nhằm thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học – triển khai công nghệ giai đoạn 2008-2009 và chuẩn bị đội ngũ kế cận, nhóm nghiên cứu “Khai phá dữ liệu và ứng dụng”, Phòng Thí nghiệm “Công nghệ Tri thức và An toàn thông tin” tuyển thành viên sinh viên đợt tháng 9/2008.

Nội dung nghiên cứu

 • Khai phá dữ liệu văn bản tiếng Việt (Vietnamese Text Mining và Web Mining) bao gồm cả các nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt (kho ngữ liệu và giải pháp), Mô hình và giải pháp dựa trên đồ thị.
 • Tích hợp giải pháp khai phá dữ liệu văn bản tiếng Việt vào Máy tìm kiếm thực thể tiếng Việt (Vietnamese Entity Search Engine), định hướng tới các miền ứng dụng chuyên nghiệp, trước mắt là miền giáo dục- khoa học công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Lọc nội dung trên Internet bao gồm lọc văn bản và lọc ảnh.
 • Một số nội dung nghiên cứu liên quan khác.

Địa điểm làm việc chính

Phòng 102E3 (Phòng thí nghiệm về Công nghệ tri thức thuộc Phòng thí nghiệm mục tiêu “Các hệ tích hợp thông minh”).

Đối tượng và định hướng nghiên cứu

 • Sinh viên các khóa K51, K52 có kết quả học tập từ loại khá trở lên và qua kỳ kiểm tra sát hạch của nhóm nghiên cứu. Số lượng tuyển đợt tháng 9/2008: 6 người.
 • Định hướng nghiên cứu: Tham gia giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ, tham gia công bố công trình nghiên cứu khoa học, công bố và trình bày công trình nghiên cứu khoa học sinh viên.

Quyền lợi của thành viên sinh viên

 • Được tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ theo các hướng nghiên cứu khoa học thời sự dưới sự hướng dẫn tận tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có các nhà khoa học trẻ, tài năng đang công tác ở nước ngài như TS. Nguyễn Hùng Sơn (Ba Lan), TS. Nguyễn Lê Minh (Nhật Bản), TS. Đoàn Sơn (Nhật Bản), TS. Phan Xuân Hiếu (Nhật Bản), TS. Lê Sỹ Quang (Anh), TS. Nguyễn Anh Linh (Ba Lan), TS. Trương Bá Tú (Úc)…
 • Được ghi nhận là tác giả, đồng tác giả các công trình nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ khi có đóng góp thực sự vào kết quả của công trình:

[UHV08] Phạm Thị Thu Uyên, Hoàng Minh Hiền, Trần Mai Vũ, Hà Quang Thụy (2008). Độ tương đồng câu và áp dụng vào bài toán tóm tắt đa văn bản tiếng Việt, Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XI, Huế, 12-13/6/2008 (đã gửi toàn văn và trình bày).
[TNT08] Lê Diệu Thu, Trần Thị Ngân, Nguyễn Cẩm Tú, Nguyễn Thu Trang (2008). Xây dựng Ontology hỗ trợ tìm kíếm ngữ nghĩa trong linh vực y tế , Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XI, Huế, 12-13/6/2008 (đã gửi toàn văn và trình bày).
[CTT08] Nguyễn Thị Thu Chung, Nguyễn Thu Trang, Hà Quang Thụy (2008). Đánh giá chất lượng phân cụm trên máy tìm kiếm tiếng Việt VNSEN, Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XI, Huế, 12-13/6/2008 (đã gửi toàn văn và trình bày). [TTT08] Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Cẩm Tú (2008). Một mô hình Maximize Entropy phân lớp câu hỏi tiếng Việt . Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XI, Huế, 12-13/6/2008 (đã gửi toàn văn và trình bày).

 • Được tham dự các Hội nghị khoa học, các khóa huấn luyện trong và ngoài nước: Tham dự khóa học ADD tại Thái Lan: Trần Mạnh Kế (ADD2, 3/2007); Lê Diệu Thu, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Quang Vinh, Lê Thị Hồng Hạnh (ADD3, 3/2008); các hội nghị tại Nha Trang (8/2007), Huế (6/2008).
 • Được cấp học bổng nghiên cứu khoa học tương đương học bổng khuyến khích học tập hiện nay đối với sinh viên xuất sắc.

Đăng ký,s át hạch và công bố kết quả

 • Đăng ký: Sinh viên có nguyện vọng đăng ký trong thời gian từ 03/9/2008 đến 15/9/2008 (gặp chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Phòng 102E3).
 • Sát hạch: Một buổi trong thời gian 16/9/2008 đến 19/9/2008. Công bố kết quả từ ngày 20/9/2008 tại trang Web Bộ môn ( http://coltech.vnu.edu.vn/httt/ ), trang web của Phòng Thí nghiệm ( https://vnlp.net/ ) thông báo tại Phòng 102E3, 305E3.

Nhóm nghiên cứu “Khai phá dữ liệu và ứng dụng” thuộc Bộ môn Các hệ thống thông tin và Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức và An toàn thông tin.

Categories: Tin tức Tags: ,
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.