Home > Seminar > Tổng quan về quan hệ ngữ nghĩa

Tổng quan về quan hệ ngữ nghĩa

Roxana Girju (2008). “Semantic Relation Extraction and its Applications”, invited tutorial at ESSLLI 2008 (European Summer School in Logic, Language and Information), Hamburg, Germany, August 2008.

have a peek at this website https://vnlp.net/uploads/@Girju_sematic_relation.pdf

  1. December 7th, 2010 at 14:23 | #1

    Website Thưa thầy, em cũng đang tìm hiểu về đề tài Q&A này. Nhưng em ko down được bản pdf semantic_relation của thầy ạ! Thầy có thể xem lại link được ko à?

  1. No trackbacks yet.

https://sdan.co.il/64720-dte42545-phoenix-area-dating-free.html

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.