Home > Tin tức > Một số khóa luận K50 (2009)

Một số khóa luận K50 (2009)

Dưới đây là danh sách khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K50 của Nhóm xử lý Tiếng Việt

được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ tri thức và bảo vệ vào tháng 6/2009:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

GT

Hệ

Đề tài

Thầy hướng dẫn

1.

Trần Nam Khánh

02/09/87

Nam

CLC

Some studies on a probabilistic framework for finding object-oriented information in unstructured data

PGS.Hà Quang Thụy

ThS.Nguyễn Thu Trang

2.

Nguyễn Song Hà

13/07/87

Nam

CLC

Hệ thống tư vấn website cho máy tìm kiếm dựa trên quyre log

PGS.Hà Quang Thụy

ThS.Nguyễn Thu Trang

3.

Nguyễn Đức Vinh

31/01/87

Nam

CLC

Phân tích câu hỏi cho hệ thống hỏi đáp tiếng Việt

ThS.Trần Thị Oanh

ThS.Nguyễn Cẩm Tú

4.

Chu Anh Minh

12/05/87

Nam

CLC

Bài toán trích xuất từ khóa trong trang web tiếng Việt và áp dụng để xây dựng hệ thống quảng cáo ngữ cảnh

ThS. Nguyễn Thị Hậu

CN.Trần Mai Vũ

5.

Nguyễn Hữu Phương

30/12/87

Nam

CLC

Quảng cáo trực tuyến hướng câu hỏi người dùng

PGS.Hà Quang Thụy

CN.Nguyễn Minh Tuấn

6.

Vũ Tiến Thành

15/09/87

Nam

CLC

Bài toán trích xuất thông tin cho dữ liệu bán cấu trúc và áp dụng để xây dựng hệ thống tìm kiếm giá cả cho sản phẩm

ThS.Trần Thị Oanh

CN.Trần Mai Vũ

7.

Quách Hiếu Nghĩa

14/08/87

Nam

CLC

Tóm tắt reviews người dùng trong hệ thống bán hàng trực tuyến.

CN.Nguyễn Thị Thuỳ Linh

ThS. Nguyễn Việt Cường

8.

Phùng Văn Huy

20/10/87

Nam

CLC

Xác định Web Spam nâng cao chất lượng tính hạng trong máy tìm kiếm

PGS.Hà Quang Thụy

ThS.Nguyễn Thu Trang

9.

Phạm Thị Thu Uyên

29/10/87

Nữ

CLC

Trích rút quan hệ ngữ nghĩa và áp dụng cho hệ thống hỏi đáp tự động tiếng Việt

PGS.Hà Quang Thụy

CN.Trần Mai Vũ

10.

Nguyễn Thị Thu Chung

25/05/87

Nữ

CLC

Xây dựng danh bạ web Tiếng Việt với phương pháp phân cụm phân cấp văn bản

PGS.Hà Quang Thụy

ThS.Nguyễn Thu Trang

11.

Trần Thị Ngân

30/11/87

Nữ

Trích chọn thông tin y tế tiếng Việt cho bài toán tìm kiếm ngữ nghĩa

PGS.Hà Quang Thụy

ThS.Nguyễn Cẩm Tú

12.

Lê Hoàng Quỳnh

02/05/87

Nữ

So sánh một số phương pháp học máy cho bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt

PGS.Hà Quang Thụy

ThS.Trần Thị Oanh

13.

Phạm Thị Ngọc Bích

23/05/87

Nữ

Nghiên cứu bài toán xác định collocation trong tiếng Việt

CN.Nguyễn Minh Tuấn

ThS.Trần Thị Oanh

14.

Lê Thị Thuỳ Dương

14/04/87

Nữ

Bài toán phân lớp văn bản và áp dụng phân lớp dữ liệu tài chính ngân hàng

ThS. Đỗ Cẩm Vân CN.Trần Mai Vũ

15.

Phạm Thị Tâm

25/01/87

Nữ

Sử dụng phương pháp xếp hạng trong bài toán phân cụm tiếng Việt

Trần Thị Oanh

CN. Nguyễn Minh Tuấn

16.

Nguyễn Hoàng Minh

Nam

Phân lớp ý kiến người dùng trong hệ thống bán hàng trực tuyến sử dụng WordNet tiếng Việt

PGS.Hà Quang Thụy

CN.Nguyễn Thị Thùy Linh

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.