Home > Seminar > Danh sách sinh viên K52

Danh sách sinh viên K52

Danh sách sinh viên K52 seminar.

STT

Họ và tên

Lớp

Phụ trách

Nội dung tìm hiểu

Và phản biện

Các tài liệu chuẩn bị

7

Phan Nguyên Cương

52CA

VuTM

QA

Phản biện chính:

Trần Nam Khánh

Question Answering System


8

Lê Đức Trọng

52CA

QuỳnhLH

Cực đại kỳ vọng EM

Phản biện chính:

Trần Nam Khánh

Thuật toán cực đại kỳ vọng (EM)9

Lưu Công Tố

52CA

*ThànhVT

Cây quyết định C4.5

Phản biện chính:

Nguyễn Thanh Sơn

Thuật toán phân lớp cây quyết định C4.510

Phạm Huyền Trang

52CA

*KhanhTN

K-means

Phản biện chính:

Nguyễn Thị Hoàn

Thuật toán K-means

11

Đinh Thị Hương

52CA

*ThanhVT

SVM

Phản biện chính:

Lê Hoàng Quỳnh

Thuật toán máy hỗ trợ vector SVM12

Lê Hà Tú

52CA

*ThanhVT

Bayes classifier

Phản biện chính:

Nguyễn Tiến Thanh

Thuật toán Bayes Naive

13

Trần Trung Hiếu

52CA

QuỳnhLH

ANN

Phản biện chính:

Vũ Tiến Thành

Thuật toán mang neuron nhân tạo (ANN)


14

Bùi Nhật Nam

52CA

VũTM

Matching

Phản biện chính:

Uông Huy Long

Thuật toán Aho-corasick


15

Nguyễn Thị Kim Chi

52CC

*TrangNT

PageRank

Phản biện chính:

Lê T. Kim Dung

Thuật toán PageRank


16

Nguyễn Thị Thanh Na

52CC

*TrangNT

Apriori-luật kết hợp

Phản biện chính:

Nguyễn Đạo Thái

Thuật toán Apriori tìm luật kết hợp


17

Bùi Văn Thanh

52CCThuật toán phân lớp k-láng giềng gần nhất (kNN)

Danh sach sinh vien K52

Categories: Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.