Home > Nghiên cứu > Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

– Vietnamese NLP toolkits

– NLP toolkits

– Data mining toolkits

– Other tools

Download here: NLP&DM Toolkits

Categories: Nghiên cứu Tags:
 1. Phạm Ngọc Thành
  March 17th, 2016 at 10:49 | #1

  Em đang nghiên cứu về việc xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, mong anh/chị có thể chia sẻ cho em tools kia đc không ạ, link die mất r ạ :\ . Cảm ơn anh chị .

 2. October 25th, 2017 at 09:39 | #2

  Link die mất rồi, thầy có thể kiểm tra lại không? thanks and Br!

 3. October 25th, 2017 at 09:42 | #3

  @trần mai vũ

 1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.