Home > Nghiên cứu, Seminar > Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm tại NER_Biomedical!

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
 1. QuyenNguyen
  February 15th, 2012 at 15:26 | #1

  Cho mình xin địa chỉ của thầy Trần Mai Vũ với, mình đang làm về vấn đề này.
  Rất mong thầy giúp đỡ, cám ơn thầy nhiều!

 2. Trần Mai Vũ
  February 17th, 2012 at 22:19 | #2

  @QuyenNguyen
  Bạn có thể liên hệ với mình qua email vutranmai@gmail.com

 1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.