Home > Tin tức > Danh sách các báo cáo NCKH của KT-Lab năm 2012

Danh sách các báo cáo NCKH của KT-Lab năm 2012

DANH SÁCH BÁO CÁO NCKH CỦA SISLAB NĂM 2012

(Cập nhật ngày 19/03/2012)

STT

Tên công trình

Tên SV/nhóm SV thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Thông tin liên lạc

(Email và ĐT)

 1 Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình xác suất Nguyễn Thị Dung

Hà Thị Oanh

Đào Quốc Vương

K53CC

K53CC

K54CD

PGS.TS. Hà Quang Thụy

ThS. Phạm Quang Nhật Minh

Dungnt_53

Oanhht_53

Vuongdq_53

 2 Phương pháp phân lớp đa nhãn trong nhận dạng quan điểm trong quản lý danh tiếng Phan Thị Thơm

Nguyễn Phước Thảo

Nguyễn Thị Thảo

K53CB

K53CB

K54CB

PGS.TS. Hà Quang Thụy

ThS. Trần Mai Vũ

Thompt_53

Thaonp_530

Thaont_54

 3 Một phương pháp lai trích xuất sự kiện và áp dụng vào hệ thống theo dõi tin tức trực tuyến Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Sỹ Quân

Ngô Quang Hiểu

K53CC

K53CB

K54CC

TS. Phan Xuân Hiếu

ThS. Trần Mai Vũ

 

Hoangnm_53

 4 Tìm kiếm thông tin y tế bằng chủ đề ẩn Trần Phi Dũng

Nguyễn Thị Minh Phương

Vũ Thị Thu Hương

K53CB

K53CB

K53CB

TS. Phan Xuân Hiếu

CN. Nguyễn Thanh Sơn

Dungtp_53
 5 Khai phá quan điểm so sánh trong đánh giá sản phẩm tiếng Việt Đào Tuấn Vũ

Tiêu Thị Phương

K53CB

K54CB

PGS.TS. Hà Quang Thụy

CN. Vũ Tiến Thành

Vudt_53
 6 Xếp hạng các tin tức nổi bật dựa vào mạng xã hội Trần Thị Sim

Vũ Trọng Hóa

Dương Đức Thiện

Đào Thủy Ngân

K54CD

K54CD

K53CB

K54CC

PGS.TS. Hà Quang Thụy

CN. Nguyễn Đạo Thái

 ngandt_54


– Tổng cộng có 18 sinh viên phân thành 6 nhóm – Sinh viên có tên in đậm là nhóm trưởng nhóm NCKH

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.