Home > Tin tức > Kế hoạch seminar dự kiến tại phòng KT-Lab từ 25/2/2011 đến 24/3/2012

Kế hoạch seminar dự kiến tại phòng KT-Lab từ 25/2/2011 đến 24/3/2012

KẾ HOẠCH SEMINAR DỰ KIẾN

TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ TRI THỨC

Từ 25/2/2011 đến 24/3/2012

 

Thời gian

Người trình bày

Nội dung

Ghi chú

1 Thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2012

 

Trần Mai Vũ (Nghiên cứu sinh) Nội dung nghiên cứu trong chương trình thực tập tại NII  
Uông Huy Long (học viên cao học K17HTTT) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
2 Thứ 7, ngày 03 tháng 3 năm 2012 Vũ Tiến Thành (Học viên cao học K16CS) Nội dung nghiên cứu trong chương trình thực tập tại NII  
Nhóm “Online monitoring” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Nguyễn Sỹ Quân, Nguyễn Minh Hoàng và Ngô Quang Hiểu
Nhóm “Medical Information search and browsing with hidden topic” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Trần Phi Dũng, Nguyễn Thị Minh Phương, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Anh Vũ
3 Thứ 7, ngày 10 tháng 3 năm 2012

 

Hồ Thị Nga (Học viên cao học) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
Nhóm “Khai phá quan điểm sản phẩm” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Đào Tuấn Vũ và Tiêu Thị Phương
Nhóm “Quản lý danh tiếng OM” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm Phan Thị Thơm, Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Phước Thảo
4 Thứ 7, ngày 17 tháng 3 năm 2012

 

Nhóm “Phân tích mạng xã hội” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Dương Đức Thiện, Trần Thị Sim, Đào Thủy Ngân và Vũ Trọng Hóa
Nhóm Kế thừa văn bản” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Hà Thị Oanh, Phạm Quang Nhật Minh, Nguyễn Thị Dung và Đào Quốc Vương
5 Thứ 7, ngày 24 tháng 3 năm 2012

 

Nguyễn Thanh Sơn (học viên cao học K17CS) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
Nguyễn Đạo Thái (học viên cao học K17HTTT Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
Nguyễn Tiến Thanh (học viên cao học K17HTTT) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  

Ghi chú: – Kế hoạch nói trên (thời gian, nội dung, …) có thể sẽ có điều chỉnh tùy vào điều kiện thực tế – Nội dung chính xác của từng buổi seminar sẽ được cập nhật trong thư mời “thông báo seminar” hàng tuần

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.