Home > Tin tức > Giới thiệu một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Giới thiệu một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Slide giới thiệu một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên: NLP-Tools

Cài đặt thử nghiệm một số bộ công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên( Ngôn ngữ: Java, IDE: Eclipse) : Download

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.