Home > Seminar, Tin tức > Bài trình bày của GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn tại Đại học Công nghệ, ĐHQG (20/08/2012)

Bài trình bày của GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn tại Đại học Công nghệ, ĐHQG (20/08/2012)

GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn hiện công tác tại Viện Toán học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan (http://www.mimuw.edu.pl/~son/). GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn tốt nghiệp phổ thông trung học tại Trường phổ thông trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Ông được tặng Huy chương bạc Olympic Toán học thế giới năm 1986. Ông nhận bằng Thạc sỹ Toán học (1993), Thạc sỹ Tin học (1995), Tiến sỹ (1997), Tiến sỹ khoa học (2006) tại Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan. Chủ đề nghiên cứu chính của GS. Nguyễn Hùng Sơn là học máy (Machine Learning), phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu (Knowledge Discovery and Data Mining), phương pháp tập thô và ứng dụng (Rough set methods and applications), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), hệ thống đa tác tử và các hệ thống phân tán (Multi Agent Systems and Distributed Systems).
GS. Nguyễn Hùng Sơn đã công bố trên 60 công trình khoa học (http://www.mimuw.edu.pl/badania/publikacje/?para=o&parb=405, http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/n/Nguyen:Hung_Son.html). Ông tham gia Ban tổ chức, Ban chương trình nhiều Hội nghị khoa học thế giới có uy tín về học máy, về tập thô và trí tuệ nhân tạo. GS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn, PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh cùng 8 nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài (hai đồng chủ trì là GS. Lê Thị Hoài Ân – Lorraine University và GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Thành – Wroclaw University of Technology) tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ nhất về Khoa học máy tính, Toán học ứng dụng và ứng dụng (The first International conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications: ICCSAMMA 2013, http://iccsam.eu/) “The conference proceedings will be published in the prestigious series Studies in Computational Intelligence of Springer-Verlag and indexed by Web of Science, ISI (CP), EI, Scopus, DBLP, ACM Digital Library etc. Special issues in SCI journals for the post-conference publication are planned”. Ông đã tham gia giảng dạy chuyên đề về khai phá dữ liệu và tập thô cho hai khóa cao học và một khóa đại học, đã và đang hướng dẫn khóa luận đại học và luận án Tiến sỹ tại Trường Đại học Công nghệ.

Nội dung trình bày: SYNAT project and SONCA system
Overview of a big, ongoing research project realized by 15 universities in Poland. The project is related to data acquisition, data storing, text mining and semantic systems. Hung Son, Anh Linh and Sinh Hoa are the members of this project.

Download:
SONCA-Eng

Categories: Seminar, Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.