Home > Seminar, Tin tức > Bài trình bày của PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh tại Đại học Công nghệ, ĐHQG (20/08/2012)

Bài trình bày của PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh tại Đại học Công nghệ, ĐHQG (20/08/2012)

PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh hiện công tác tại Viện Tin học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan (http://www.mimuw.edu.pl/~nguyen/). PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh tốt nghiệp phổ thông trung học tại Trường phổ thông chuyên thuộc Trường ĐHTH Hà Nội năm 1990. Ông là học sinh Việt Nam đầu tiên được nhận huy chương Olympic Tin học thế giới (Hai huy chương đồng Olympic Tin học thế giới năm 1989 và 1990). Ông nhận bằng Thạc sỹ Tin học (1997), Tiến sỹ (2000), Tiến sỹ khoa học (2009) tại Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan.
Chủ đề nghiên cứu chính của PGS. Nguyễn Anh Linh là lập luận tự động theo lôgic Modal và lôgic mô tả (Automated Reasoning in Modal and Description Logics), ngôn ngữ luật của lôgic Modal và lôgic mô tả (Rule Languages for Modal and Description Logics), lôgic mô tả và web ngữ nghĩa (Description Logics and Semantic Web), hệ thống đa tác tử và Trí tuệ nhân tạo (Multiagent Systems and Artificial Intelligence), lập luận tự động và lập trình lôgic trong lôgic bậc 1 cổ điển (Automated Reasoning and Logic Programming in Classical First-Order Logic). PGS. Nguyễn Anh Linh đã công bố trên 50 công trình khoa học (http://www.mimuw.edu.pl/badania/publikacje/?LANG=en&para=o&parb=722http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/n/Nguyen:Linh_Anh.html).
Ông tham gia Ban tổ chức, Ban chương trình nhiều Hội nghị khoa học thế giới có uy tín về học máy, về tập thô và trí tuệ nhân tạo. Ông đã tham gia trình bày seminar về lôgic mô tả và đăng ký hướng dẫn luận án Tiến sỹ tại Trường Đại học Công nghệ.

Nội dung trình bày: Description Logics and Semantic Web
The logic layer roles very important component in seven-layer archieve of semantic web. Description logics (DLs) are a family of formal languages suitable for representing and reasoning about terminological knowledge. They are of particular importance in providing a logical formalism for ontologies and the Semantic Web. Binary classification in the context of DLs is called concept learning, as the function to be learned is expected to be characterizable by a concept. This differs from the traditional setting in that objects are described not only by attributes but also by relationship between the objects (i.e., by object roles).

Download:
Nguyen_Anh_Linh-2012

Categories: Seminar, Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.