Home > Tin tức > Lịch seminar hai tháng 9-10/2012

Lịch seminar hai tháng 9-10/2012

Lịch seminar dự kiến tháng 9-10/2012 tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức

Thời gian: 9h00 Thứ Bảy hàng tuần; Địa điểm: Phòng 318 nhà E3, Trường ĐHCN, 144 Xuân Thủy

Ngày

Người báo cáo

Nội dung báo cáo

08/9/2012

Nguyễn Thị Ngọc Lan Nghiên cứu về tính hạng trong Twitter và bài toán luận văn Thạc sỹ
Hoàng Hải Yến Báo cáo kết quả thực hiện luận văn về thuật toán học bán giám sát SVM-kNN
Hà Quang Thụy Một số chủ đề nghiên cứu – triển khai của KTLab trong năm học 2012-2013

11/9/2012

14h00

Trần Xuân Tứ Mô hình chủ đề ẩn phát hiện bùng nổ sự kiện từ phương tiện xã hội
Vũ Ngọc Trinh Một số nghiên cứu về tích hợp mô hình dữ liệu dầu khí Việt Nam

15/9/2012

Quách Xuân Trưởng Một số nội dung cập nhật về khai phá luật kết hợp
Lê Kim Dung Phát hiện vai trò và bất thường trong mạng xã hội(Role Discovery and Outllier Detecting from Social Networks)

22/9/2012

Hứa Thị An Một số nghiên cứu về khai phá quan điểm
Dương Ánh Tuyết Xếp hạng trong mạng xã hội (Twitter)
Nguyễn Tiến Thanh Trích xuất tin tức và sự kiện nổi bật trong microblog(Extracting top news and events from microblogging)

29/9/2012

Hà Quang Thụy Phát hiện vai trò và dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội

06/10/2012

Vũ Tiến Thành Dự báo phân cực biến động cổ phiếu công nghệ dựa trên  Twitter
Trần Mai Vũ, Lê Hoàng Quỳnh Gán nhãn thực thể tên y sinh (Báo cáo kết quả nghiên cứu trong 6 tháng thực tập tại NII:  National Information Institute, Nhật Bản)

13/10/2012

Vũ Trọng Hóa, Đào Quốc Vương, Nguyễn Thế Hùng Một số nghiên cứu về khai phá quan điểm trên Twitter

20/10/2012

Bùi Đình Luyến, Phí Văn Thủy, Trần Thị Sim, Phạm Ngọc Xuyên Phát hiện và giám sát vai trò trong mạng xã hội 
Nguyễn Thị Tươi, Lương Viết Thái, Nguyễn Thị Thảo Một số nghiên cứu về ứng dụng thuật toán phát hiện luật kết hợp trên dữ liệu Twitter

27/10/2012

Phạm Huyền Trang, Nguyễn Tiến Tùng, Đinh Thị Hương Chủ đề luận văn Thạc sỹ K18

03/11/2012

 

Xem file: lich_seminar_7_10_2012

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.