Home > Nghiên cứu, Seminar > Một số chủ đề KH-CN của KTLab giai đoạn 2012-2014

Một số chủ đề KH-CN của KTLab giai đoạn 2012-2014

Giai đoạn 2012-2014, KTLab tập trung vào một số chủ đề KH-CN sau đây:

– Tóm tắt đa văn bản
– Phát hiện vai trò & dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội
– Khai phá dữ liệu văn bản Y Sinh học
– Khai phá dữ liệu quá trình
– Tích hợp dữ liệu và khai phá dữ liệu song song
– Một số hướng đề tài SVNCKH

 

Nội dung báo cáo: 061012_Mot so de tai 2012-2014

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.