Home > Tin tức > Chúc mừng hai tân Thạc sĩ của phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức

Chúc mừng hai tân Thạc sĩ của phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức

Ngày 10/12/2012, hai thành viên của phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức là chị Lê Hoàng Quỳnh và anh Vũ Tiến Thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Quang Thụy đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

Đề tài của chị Lê Hoàng Quỳnh: A hybrid approach to finding phenotype candidates in genetic texts
Đề tài của anh Vũ Tiến Thành: A Feature-based opinion mining model on product reviews in Vietnamese
Cả hai đề tài đều được sự đánh giá cao của hồi đồng chấm luận văn.

Xin chúc mừng thành công của hai tân Thạc sĩ và chúc hai anh chị tiếp tục vững bước trên con đường khoa học.

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.