Archive

Archive for March, 2013

Nhóm sinh viên KTLab báo cáo công trình sinh viên nghiên cứu khoa học

March 29th, 2013 No comments

Ngày 28/3/2013, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa CNTT, Trường ĐHCN năm 2013 đã được tiến hành. Báo cáo của các nhóm sinh viên đề cập tới các chủ đề nghiên cứu thời sự và được chuẩn bị công phu. Kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định Khoa CNTT đối với  6 công trình  sinh viên NCKH thuộc KTLab như sau:

1. “Một mô hình học máy trích chọn sự kiện y sinh trong văn bản về bệnh ung thư di truyền” của nhóm sinh viên Phí Văn Thủy, Phạm Thanh Bình, Ngô Ngọc Huy đạt  GIẢI NHẤT cấp khoa CNTT;
2. “Xác định những Blogger có ảnh hưởng trong cộng đồng blog” của nhóm sinh viên Bùi Đình Luyến, Trần Thị Sim đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
3. “Xếp hạng Tweest” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Thảo, Lương Viết Thái đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
4. “Tóm tắt quan điểm miền sản phẩm trên dữ liệu Twitter của nhóm sinh viên Vũ Trọng Hóa, Đào Quốc Vương, Tiêu Thị Phương đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
5. “Phát hiện mô hình quá trình từ nhật ký sự kiện” của nhóm sinh viên Phạm Văn Thắng, Đào Thủy Ngân, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Thế Hùng đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
6. “A Mobile News Recommender System” của sinh viên  Nguyễn Xuân Thành  đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT.

Categories: Tin tức Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.