Archive

Archive for October, 2013

Báo cáo seminar ngày 26/10/2013

October 26th, 2013 No comments

Thời gian: 9h sáng
Địa điểm: Phòng 312 – nhà E3 – Trường ĐH Công Nghệ
Nội dung:
(1): Cử nhân Vũ Trọng Hóa báo cáo kết quả thực tập hè tại Viện khoa học công nghệ Nara – Nhật Bản (NAIST), chủ đề “Automatically Acquiring a Dictionary of Emotion-Provoking Events”
+ Xây dựng từ điển các sự kiện gây cảm xúc cho con người.
+ Tập các sự kiện được thu từ dữ liệu Twitter qua học mẫu (pattern learning) và từ điển được xây dựng dựa trên gom nhóm các sự kiện tương tự nhau.
(2) Học viên Đỗ Thị Nương báo cáo tiến độ luận văn cao học, chủ đề liên quan đến học máy đa nhãn.
+ Bài toán phân lớp đa nhãn
+ Các cách tiếp cận và giải thuật đã có để giải quyết bài toán phân lớp đa nhãn

Báo_cáo tiến_độ luận_văn thạc_sĩ_DoThiNuong

Internship_talk_HoaVu-Trongg

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.