Home > Tin tức > Nhóm Khai phá dữ liệu và Công nghệ Tri thức (KTLab) được Trường ĐHCN đề cử khen thưởng nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

Nhóm Khai phá dữ liệu và Công nghệ Tri thức (KTLab) được Trường ĐHCN đề cử khen thưởng nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

Ngày 26/4/2014, Trường ĐHCN đã xét chọn và đề cử nhóm Khai phá dữ liệu và Công nghệ Tri thức (KTLab) là một trong bốn nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN tham gia xét chọn khen thường của ĐHQGHN.
161.khcn
Thực hiện chủ trương của ĐHCGHN theo thông báo 1326/tb-ĐHQGHN ngày 18/4/2014
1326.Thông báo Kết luận của Phó GĐ Nguyễn Hữu Đức tại buổi họp Ban tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày KH&CN VNnăm 2014,
nhóm đã làm báo cáo dạng poster như sau:
KTLab_Poster_Final.
Xin chúc mừng KTLab và các thành viên hiện thời trong nhóm nghiên cứu:
1. PGS. TS. Hà Quang Thụy (Trường nhóm),
2. TS. Phan Xuân Hiếu (Phó trưởng nhóm),
3. TS. Nguyễn Cẩm Tú, Trường ĐHCN, cán bộ nghiên cứu (CBNC) chủ chốt,
4. TS. Nguyễn Trí Thành, Trường ĐHCN (Phó Chủ nhiệm Bộ môn HTTT), CBNC chủ chốt,
5. PGS. TS. Nguyễn Hà Nam, Trường ĐHCN (Giám đốc Trung tâm TSK), CBNC kiêm nhiệm,
6. PGS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn, Trường ĐHCN & Univesity of Warsaw, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
7. PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh, Trường ĐHCN & Univesity of Warsaw, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
8. TS. Đặng Thanh Hải, Trường ĐHCN, CBNC kiêm nhiệm,
9. TS. Trần Thị Oanh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC kiêm nhiệm,
10. TS. Đoàn Sơn, Trường ĐHCN & UC San Diego, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
11. TS. Nguyễn Việt Cường, Trường ĐHCN & HPC Systems, Inc., CBNC kiêm nhiệm,
12. ThS. NCS. Trần Mai Vũ, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC chủ chốt,
13. ThS. Lê Hoàng Quỳnh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
14. CN. Lê Đức Trọng, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
15. CN. Vũ Trọng Hóa, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
16. CN. Phí Văn Thủy, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
17. TS. Trần Trọng Hiếu, Trường ĐHKHTN, CBNC kiêm nhiệm,
18. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC kiêm nhiệm,
19. ThS. Lê Diệu Thu, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS, University of Triete (Italia), CBNC kiêm nhiệm,
20. ThS. Vũ Tiến Thành, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS, Open University (England), CBNC kiêm nhiệm,
21. CN. Nguyễn Thanh Sơn, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS,Singapore Management University, CBNC kiêm nhiệm.

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.