Archive

Archive for June, 2014

Báo cáo seminar ngày 31/5 và 20/6/2014

June 21st, 2014 No comments

Chủ đề và nội dung seminar tại KTLab trong hai ngày 31/5 và 20/6/2014:
– Ngày 31/5/2014: “Đồ thị khoảng cách biểu diễn văn bản và ứng dụng” (310514_seminar).
– Ngày 20/6/2014″ “Một số tìm hiểu bước đầu về Tin học xã hội (Social Informatics).

Categories: Seminar Tags:

Bộ môn Hệ thống thông tin với sinh viên K56

June 19th, 2014 No comments

Giới thiệu Bộ môn Hệ thống thông tin tới sinh viên K56 trong đợt tư vấn chọn chủ đề NCKH và khóa luận tốt nghiệp

Thực hiện chủ trương của Khoa CNTT về việc giới thiệu cho sinh viên năm thứ Ba (K56) về các Bộ môn – Phòng Thí nghiệm trong Khoa CNTT để tư vấn cho sinh viên định hướng đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp đại học, ngày 19/6/2014, Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) với Phòng Thí nghiệm KTLab đã trình bày bản giới thiệu về Bộ môn HTTT (file đính kèm: Department of IS_2014_June).

Bộ môn HTTT và Phòng Thí nghiệm KTLab hiện có 24 cán bộ trực tiếp hướng dẫn sinh viên NCKH và làm khóa luận với 4 Phó Giáo sư, 8 Tiến sỹ, 6 Thạc sỹ – Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, 6 trợ giảng. Từ đầu năm 2013 tới nay, Bộ môn HTTT và Phòng TN KTLab đã công bố 28 bài báo (4 bài ISI, 7 bài ISI-hội nghị, 15 bài hội nghị quốc tế (đa phần là Scopus-indexed), và 2 bài hội nghị quốc gia.

Các nhóm chủ đề KH-CN chính tại Bộ môn HTTT và Phòng Thí nghiệm KTLab là: (i) Công nghệ Tri thức và khai phá dữ liệu (Knowledge Engineering & Data Mining (Text/Web/Social Media/Process Mining)); (ii) An toàn và an ninh thông tin (Information Security & Safety); (iii) Cơ sở dữ liệu và Kho dữ liệu (Database & Datawarehouse: Geographical Information Systems – GIS, data visualization, data integration, data-incentive computing systems); (iv) Tích hợp hệ thống và Khoa học dịch vụ (Smart system integration, Service oriented computing, Context-based systems, and Service Science).

Bộ môn HTTT (http://uet.vnu.edu.vn/httt/) và Phòng TN KTLab (https://vnlp.net/) hoan nghênh sinh viên K56 tham gia hoạt động chuyên môn về HTTT tại Bộ môn và Phòng Thí nghiệm.

Danh sách cán bộ thuộc Bộ môn HTTT:

NNHHead of DIS: Dr. Nguyễn Ngọc Hoá ;Database/GIS;hoa.nguyen@vnu.edu.vn; 0904.104.820
NTT Deputy Head of DIS: Dr. Nguyễn Trí Thành ;Data Mining/NLP;ntthanh@vnu.edu.vn; 0943.250.430

NT2Former Head of DIS (Head: 1995-2006): Dr. Nguyễn Tuệ; Database; ntue@ymail.com; 0936.016.228
TNT Assoc.Prof. Trịnh Nhật Tiến ;Security/Databases;tientn@vnu.edu.vn; 0912.101.715

HQT Assoc.Prof. Hà Quang Thuỵ ;Data Mining/RS;thuyhq@vnu.edu.vn; 0913.585.969; Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~thuyhq
NHC Assoc.Prof. Nguyễn Hải Châu ;Database/GIS;nhchau@gmail.com; 0903.405.040;Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~chaunh
NHN Assoc.Prof. Nguyễn Hà Nam ;Data Mining/DW;namnh@vnu.edu.vn; 0904.670.471;Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~namnh
PXH Dr. Phan Xuân Hiếu ;Data Mining/NLP;pxhieu@gmail.com ;0904.885.5916;Homepage: https://sites.google.com/site/pxhieu/
HungDr. Bùi Quang Hưng ;Data Mining/DW;mr.bqhung@gmail.com; 0904.371.339
NTH Dr. Nguyễn Thị Hậu ;Bioinformatic;hauntt83@gmail.com; 0913.072783
DTH Dr. Đặng Thanh Hải ;Bioinformatic/DM;haidt82@yahoo.com; 0968560869
NCT Dr. Nguyễn Cẩm Tú ;Data Mining/NLP;ncamtu@gmail.com; Homepage:http://lamda.nju.edu.cn/nguyenct/
NVC Dr. Nguyễn Việt Cường ;Data Mining/NLP; cuongnv@jaist.ac.jp; Homepage:http://www.jaist.ac.jp/~cuongnv/
TTO Dr. Trần Thị Oanh ;Data Mining/NLP;oanhtt@gmail.com;
NHS Prof. DrSc. Nguyễn Hùng Sơn ; Data Mining & KDD/Rough Set; son@minuw.edu.pl; Homepage:http://www.mimuw.edu.pl/~son/;
NAL Assoc. Prof. DrSc. Nguyễn Anh Linh ; Data Mining & KDD/Description Logics; nguyen@minuw.edu.pl; Homepage:http://www.mimuw.edu.pl/~nguyen/
VBD MSc. Vũ Bá Duy ;Database;duyvb@vnu.edu.vn;
DPH MSc. PhD Stu. Dư Phương Hạnh ;Database/SI;hanhdp@vnu.edu.vn;
LHHMSc. PhD Stu. Lê Hồng Hải;Database/Security;hailh.vnu@gmail.com;
TMVMSc. PhD Stu. Trần Mai Vũ;Data Mining/NLP;vutranmai@gmail.com;
LHQMSc. Lê Hoàng Quỳnh;Data Mining/NLP;lhquynh@gmail.com;

LDTMSc. PhD. Stu. Lê Diệu Thu;Data Mining/NLP; dieuthu.le@disi.unitn.it; Homepage:http://disi.unitn.it/~dle/contact.html;
VTTMSc. PhD. Stu. Vũ Tiến Thành;Data Mining/NLP; thanh.vu@open.ac.uk; Homepage:http://www.computing.open.ac.uk/People/thanh.vu
PCMMSc. PhD. Stu. Phạm Cẩm Ngọc;Databases/Security; phamcamngoc@gmail.com;
TNKMSc. PhD. Stu. Trần Nam Khánh;Data Mining/NLP; ntran@L3S.de; Homepage:http://www.l3s.de/~ntran/
NTTLMSc. Nguyễn Thị Thùy Linh;Data Mining/NLP;linh.vnuh@gmail.com;
NTSMSc. PhD. Stu. Nguyễn Thanh Sơn; Data Mining/NLP; tsnguyen.2013@phdis.smu.edu.sg; Homepage:http://sis.smu.edu.sg/about/students/phd-students/current/nguyen-thanh-son
LDTrongBSc. PhD. Stu. Lê Đức Trọng; Data Mining/NLP; mr.trongld@gmail.com
PVTBSc. Phí Văn Thủy; Data Mining/NLP; thuypv_54@vnu.edu.vn
HHNBSc. Hà Hải Nam; Databases/Security; namhh@vnu.edu.vn;
NDPBSc. Nguyễn Duy Phúc; Databases/Security; duyphuc@vnu.edu.vn;
PHDBSc. Phạm Hải Đăng; Databases/Security; dangph@vnu.edu.vn

PhD. Students
MSc. PhD Stu. Lương Việt Nguyên;Security;nguyenlv@vnu.edu.vn;
MSc. PhD Stu. Phạm Thị Ngân;Data Mining/NLP;ptngan2012@gmail.com;
MSc. PhD Stu. Vũ Ngọc Trình;Database/DM;trinhvn@vpi.pvn.vn;
MSc. PhD Stu. Trần Đăng Hiên;Security;hientd_68@yahoo.com;
MSc. PhD Stu. Hoàng Vũ;Database/DM;hoangvu@vnu.edu.vn;

Adjunct Professors
Assoc.Prof. Đỗ Văn Thành;Data Mining/DSS;hieuthanhdv@gmail.com; 0915463323
Prof. Vũ Đức Thi;Database/Data Mining;vdthi@ioit.ac.vn; 0903.221.304
Assoc.Prof. Phạm Văn Ất;Security/Cryptography;phamvanat83@vnn.vn; 0904.111.479
Assoc.Prof. Đặng Văn Đức;Database/GIS;ducdv@ioit.ac.vn; 0912223163
Assoc.Prof. Đỗ Trung Tuấn;Database;tuandt@vnu.edu.vn; 0904218247
Assoc.Prof. Đỗ Năng Toàn;Image Processing;dntoan@ioit.ac.vn; 0913.583.240
Dr. Hồ Văn Canh;Security;hovancanh@gmail.com; 0983.035.862
Dr. Phùng Văn Ổn;Database/IS;onpv@chinhphu.vn; 0913243623
Dr. Hồ Văn Hương;Security;huonghv@bis.gov.vn; 0903234845

 

Categories: Tin tức Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.