Home > Seminar > Báo cáo seminar ngày 31/5 và 20/6/2014

Báo cáo seminar ngày 31/5 và 20/6/2014

Chủ đề và nội dung seminar tại KTLab trong hai ngày 31/5 và 20/6/2014:
– Ngày 31/5/2014: “Đồ thị khoảng cách biểu diễn văn bản và ứng dụng” (310514_seminar).
– Ngày 20/6/2014″ “Một số tìm hiểu bước đầu về Tin học xã hội (Social Informatics).

Categories: Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.