Archive

Author Archive

KTLab và Khoa CNTT khởi động hợp tác với Data Section Group

October 16th, 2014 No comments

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, Ông SAWA HIROFUMI, Tổng Giám đốc Japan Data Section Inc. đã có chuyến thăm và làm việc với Khoa CNTT, Trường ĐHCN và Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức (KTLab) thuộc Khoa. Cùng đi có Giám đốc kỹ thuật Japan Data Section Inc., Chủ tịch Công ty Vietnam Data Section, Giám đốc Công ty Vietnam Data Section và một số cán bộ khác.
Đoàn đã trình bày một bài giảng về các nội dung về phân tích phương tiện xã hội (social media analysis) và dữ liệu lớn (big data) cho hai lớp-môn học bậc cao học về “Khai phá dữ liệu”, thảo luận nội dung văn bản hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Data Section Group và Khoa CNTT cũng như KTLab. Trong thời gian tới, Data Section Group, trực tiếp là Vietnam Data Section sẽ tổ chức một khóa học tiếng Nhật chuyên nghiệp CNTT cho sinh viên Khoa CNTT.
Các buổi làm việc giữa Khoa CNTT, KTLab với Ông SAWA HIROFUMI và đoàn đại biểu Data Section Groups diễn ra trong bầu không khí hiểu biết và tin cậy.

Categories: Tin tức Tags:

Chúc mừng chị Lê Diệu Thu

October 3rd, 2014 No comments

Chúc mừng hôn lễ của chị Lê Diệu Thu và anh Michael Baldus được tổ chức vào hồi 10 giờ 00 phút ngày Thứ Bảy 11-10-2014 tại Tập thể Địa Vật lý Máy bay, Ngõ 235 Đường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Categories: Tin tức Tags:

Báo cáo seminar ngày 31/5 và 20/6/2014

June 21st, 2014 No comments

Chủ đề và nội dung seminar tại KTLab trong hai ngày 31/5 và 20/6/2014:
– Ngày 31/5/2014: “Đồ thị khoảng cách biểu diễn văn bản và ứng dụng” (310514_seminar).
– Ngày 20/6/2014″ “Một số tìm hiểu bước đầu về Tin học xã hội (Social Informatics).

Categories: Seminar Tags:

Bộ môn Hệ thống thông tin với sinh viên K56

June 19th, 2014 No comments

Giới thiệu Bộ môn Hệ thống thông tin tới sinh viên K56 trong đợt tư vấn chọn chủ đề NCKH và khóa luận tốt nghiệp

Thực hiện chủ trương của Khoa CNTT về việc giới thiệu cho sinh viên năm thứ Ba (K56) về các Bộ môn – Phòng Thí nghiệm trong Khoa CNTT để tư vấn cho sinh viên định hướng đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp đại học, ngày 19/6/2014, Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) với Phòng Thí nghiệm KTLab đã trình bày bản giới thiệu về Bộ môn HTTT (file đính kèm: Department of IS_2014_June).

Bộ môn HTTT và Phòng Thí nghiệm KTLab hiện có 24 cán bộ trực tiếp hướng dẫn sinh viên NCKH và làm khóa luận với 4 Phó Giáo sư, 8 Tiến sỹ, 6 Thạc sỹ – Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, 6 trợ giảng. Từ đầu năm 2013 tới nay, Bộ môn HTTT và Phòng TN KTLab đã công bố 28 bài báo (4 bài ISI, 7 bài ISI-hội nghị, 15 bài hội nghị quốc tế (đa phần là Scopus-indexed), và 2 bài hội nghị quốc gia.

Các nhóm chủ đề KH-CN chính tại Bộ môn HTTT và Phòng Thí nghiệm KTLab là: (i) Công nghệ Tri thức và khai phá dữ liệu (Knowledge Engineering & Data Mining (Text/Web/Social Media/Process Mining)); (ii) An toàn và an ninh thông tin (Information Security & Safety); (iii) Cơ sở dữ liệu và Kho dữ liệu (Database & Datawarehouse: Geographical Information Systems – GIS, data visualization, data integration, data-incentive computing systems); (iv) Tích hợp hệ thống và Khoa học dịch vụ (Smart system integration, Service oriented computing, Context-based systems, and Service Science).

Bộ môn HTTT (http://uet.vnu.edu.vn/httt/) và Phòng TN KTLab (https://vnlp.net/) hoan nghênh sinh viên K56 tham gia hoạt động chuyên môn về HTTT tại Bộ môn và Phòng Thí nghiệm.

Danh sách cán bộ thuộc Bộ môn HTTT:

NNHHead of DIS: Dr. Nguyễn Ngọc Hoá ;Database/GIS;hoa.nguyen@vnu.edu.vn; 0904.104.820
NTT Deputy Head of DIS: Dr. Nguyễn Trí Thành ;Data Mining/NLP;ntthanh@vnu.edu.vn; 0943.250.430

NT2Former Head of DIS (Head: 1995-2006): Dr. Nguyễn Tuệ; Database; ntue@ymail.com; 0936.016.228
TNT Assoc.Prof. Trịnh Nhật Tiến ;Security/Databases;tientn@vnu.edu.vn; 0912.101.715

HQT Assoc.Prof. Hà Quang Thuỵ ;Data Mining/RS;thuyhq@vnu.edu.vn; 0913.585.969; Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~thuyhq
NHC Assoc.Prof. Nguyễn Hải Châu ;Database/GIS;nhchau@gmail.com; 0903.405.040;Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~chaunh
NHN Assoc.Prof. Nguyễn Hà Nam ;Data Mining/DW;namnh@vnu.edu.vn; 0904.670.471;Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~namnh
PXH Dr. Phan Xuân Hiếu ;Data Mining/NLP;pxhieu@gmail.com ;0904.885.5916;Homepage: https://sites.google.com/site/pxhieu/
HungDr. Bùi Quang Hưng ;Data Mining/DW;mr.bqhung@gmail.com; 0904.371.339
NTH Dr. Nguyễn Thị Hậu ;Bioinformatic;hauntt83@gmail.com; 0913.072783
DTH Dr. Đặng Thanh Hải ;Bioinformatic/DM;haidt82@yahoo.com; 0968560869
NCT Dr. Nguyễn Cẩm Tú ;Data Mining/NLP;ncamtu@gmail.com; Homepage:http://lamda.nju.edu.cn/nguyenct/
NVC Dr. Nguyễn Việt Cường ;Data Mining/NLP; cuongnv@jaist.ac.jp; Homepage:http://www.jaist.ac.jp/~cuongnv/
TTO Dr. Trần Thị Oanh ;Data Mining/NLP;oanhtt@gmail.com;
NHS Prof. DrSc. Nguyễn Hùng Sơn ; Data Mining & KDD/Rough Set; son@minuw.edu.pl; Homepage:http://www.mimuw.edu.pl/~son/;
NAL Assoc. Prof. DrSc. Nguyễn Anh Linh ; Data Mining & KDD/Description Logics; nguyen@minuw.edu.pl; Homepage:http://www.mimuw.edu.pl/~nguyen/
VBD MSc. Vũ Bá Duy ;Database;duyvb@vnu.edu.vn;
DPH MSc. PhD Stu. Dư Phương Hạnh ;Database/SI;hanhdp@vnu.edu.vn;
LHHMSc. PhD Stu. Lê Hồng Hải;Database/Security;hailh.vnu@gmail.com;
TMVMSc. PhD Stu. Trần Mai Vũ;Data Mining/NLP;vutranmai@gmail.com;
LHQMSc. Lê Hoàng Quỳnh;Data Mining/NLP;lhquynh@gmail.com;

LDTMSc. PhD. Stu. Lê Diệu Thu;Data Mining/NLP; dieuthu.le@disi.unitn.it; Homepage:http://disi.unitn.it/~dle/contact.html;
VTTMSc. PhD. Stu. Vũ Tiến Thành;Data Mining/NLP; thanh.vu@open.ac.uk; Homepage:http://www.computing.open.ac.uk/People/thanh.vu
PCMMSc. PhD. Stu. Phạm Cẩm Ngọc;Databases/Security; phamcamngoc@gmail.com;
TNKMSc. PhD. Stu. Trần Nam Khánh;Data Mining/NLP; ntran@L3S.de; Homepage:http://www.l3s.de/~ntran/
NTTLMSc. Nguyễn Thị Thùy Linh;Data Mining/NLP;linh.vnuh@gmail.com;
NTSMSc. PhD. Stu. Nguyễn Thanh Sơn; Data Mining/NLP; tsnguyen.2013@phdis.smu.edu.sg; Homepage:http://sis.smu.edu.sg/about/students/phd-students/current/nguyen-thanh-son
LDTrongBSc. PhD. Stu. Lê Đức Trọng; Data Mining/NLP; mr.trongld@gmail.com
PVTBSc. Phí Văn Thủy; Data Mining/NLP; thuypv_54@vnu.edu.vn
HHNBSc. Hà Hải Nam; Databases/Security; namhh@vnu.edu.vn;
NDPBSc. Nguyễn Duy Phúc; Databases/Security; duyphuc@vnu.edu.vn;
PHDBSc. Phạm Hải Đăng; Databases/Security; dangph@vnu.edu.vn

PhD. Students
MSc. PhD Stu. Lương Việt Nguyên;Security;nguyenlv@vnu.edu.vn;
MSc. PhD Stu. Phạm Thị Ngân;Data Mining/NLP;ptngan2012@gmail.com;
MSc. PhD Stu. Vũ Ngọc Trình;Database/DM;trinhvn@vpi.pvn.vn;
MSc. PhD Stu. Trần Đăng Hiên;Security;hientd_68@yahoo.com;
MSc. PhD Stu. Hoàng Vũ;Database/DM;hoangvu@vnu.edu.vn;

Adjunct Professors
Assoc.Prof. Đỗ Văn Thành;Data Mining/DSS;hieuthanhdv@gmail.com; 0915463323
Prof. Vũ Đức Thi;Database/Data Mining;vdthi@ioit.ac.vn; 0903.221.304
Assoc.Prof. Phạm Văn Ất;Security/Cryptography;phamvanat83@vnn.vn; 0904.111.479
Assoc.Prof. Đặng Văn Đức;Database/GIS;ducdv@ioit.ac.vn; 0912223163
Assoc.Prof. Đỗ Trung Tuấn;Database;tuandt@vnu.edu.vn; 0904218247
Assoc.Prof. Đỗ Năng Toàn;Image Processing;dntoan@ioit.ac.vn; 0913.583.240
Dr. Hồ Văn Canh;Security;hovancanh@gmail.com; 0983.035.862
Dr. Phùng Văn Ổn;Database/IS;onpv@chinhphu.vn; 0913243623
Dr. Hồ Văn Hương;Security;huonghv@bis.gov.vn; 0903234845

 

Categories: Tin tức Tags:

Nhóm Khai phá dữ liệu và Công nghệ Tri thức (KTLab) được Trường ĐHCN đề cử khen thưởng nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

May 11th, 2014 No comments

Ngày 26/4/2014, Trường ĐHCN đã xét chọn và đề cử nhóm Khai phá dữ liệu và Công nghệ Tri thức (KTLab) là một trong bốn nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN tham gia xét chọn khen thường của ĐHQGHN.
161.khcn
Thực hiện chủ trương của ĐHCGHN theo thông báo 1326/tb-ĐHQGHN ngày 18/4/2014
1326.Thông báo Kết luận của Phó GĐ Nguyễn Hữu Đức tại buổi họp Ban tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày KH&CN VNnăm 2014,
nhóm đã làm báo cáo dạng poster như sau:
KTLab_Poster_Final.
Xin chúc mừng KTLab và các thành viên hiện thời trong nhóm nghiên cứu:
1. PGS. TS. Hà Quang Thụy (Trường nhóm),
2. TS. Phan Xuân Hiếu (Phó trưởng nhóm),
3. TS. Nguyễn Cẩm Tú, Trường ĐHCN, cán bộ nghiên cứu (CBNC) chủ chốt,
4. TS. Nguyễn Trí Thành, Trường ĐHCN (Phó Chủ nhiệm Bộ môn HTTT), CBNC chủ chốt,
5. PGS. TS. Nguyễn Hà Nam, Trường ĐHCN (Giám đốc Trung tâm TSK), CBNC kiêm nhiệm,
6. PGS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn, Trường ĐHCN & Univesity of Warsaw, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
7. PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh, Trường ĐHCN & Univesity of Warsaw, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
8. TS. Đặng Thanh Hải, Trường ĐHCN, CBNC kiêm nhiệm,
9. TS. Trần Thị Oanh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC kiêm nhiệm,
10. TS. Đoàn Sơn, Trường ĐHCN & UC San Diego, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
11. TS. Nguyễn Việt Cường, Trường ĐHCN & HPC Systems, Inc., CBNC kiêm nhiệm,
12. ThS. NCS. Trần Mai Vũ, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC chủ chốt,
13. ThS. Lê Hoàng Quỳnh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
14. CN. Lê Đức Trọng, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
15. CN. Vũ Trọng Hóa, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
16. CN. Phí Văn Thủy, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
17. TS. Trần Trọng Hiếu, Trường ĐHKHTN, CBNC kiêm nhiệm,
18. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC kiêm nhiệm,
19. ThS. Lê Diệu Thu, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS, University of Triete (Italia), CBNC kiêm nhiệm,
20. ThS. Vũ Tiến Thành, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS, Open University (England), CBNC kiêm nhiệm,
21. CN. Nguyễn Thanh Sơn, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS,Singapore Management University, CBNC kiêm nhiệm.

Categories: Tin tức Tags:

Danh sách bài báo của KTLab 2013-2014

May 10th, 2014 No comments

Trong năm 2013 và năm tháng đầu năm 2014, KTLab đã công bố 15 bài báo như danh sách dưới đây:

2014

 1. Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2014). Novel Operations for FP-tree Data Structure and Their Applications. ICCSAMA 2014 (T.V. Do et al. (eds.), Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering), Advances in Intelligent Systems and Computing 282: 229-242 (ISI-covered conferences, Scopus).
 2. Dinh-Luyen Bui, Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2014). Measuring the Influence of Bloggers in Their Community Based on the H-Index Family ICCSAMA 2014 ICCSAMA 2014 (T.V. Do et al. (eds.), Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering), Advances in Intelligent Systems and Computing 282: 313-324. (ISI-covered conferences, Scopus).
 3. Nigel Collier, Ferdinand Paster, Mai-Vu Tran (2014). The impact of near domain transfer on biomedical named entity recognition. LOUHI 2014 (EACL 2014): 11-20, Sweden, 2014.
 4. Hoa Trong Vu, Graham Neubig, Sakriani Sakti, Tomoki Toda, Satoshi Nakamura (2014). Acquiring a Dictionary of Emotion-Provoking Event. Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, pages 128–132, Gothenburg, Sweden, April 26-30, 2014.
 5. Son Thanh Cao, Linh Anh Nguyen, Andrzej Szałas (2014). WORL: a nonmonotonic rule language for the semantic web. Vietnam Journal of Computer Science, February 2014, Volume 1, Issue 1, pp 57-69.

2013

 1. Cam-Tu Nguyen, Natsuda Kaothanthong, Takeshi Tokuyama, and Xuan-Hieu Phan: A Feature-Word-Topic Model for Image Annotation and Retrieval, ACM Transactions on the Web (ACM TWEB), 2013, (ISI-covered journals).
 2. Nigel Collier, Mai-Vu Tran, Hoang-Quynh Le, Quang-Thuy Ha, Anika Oellrich, Dietrich Rebholz-Schuhmann (2013). Learning to Recognize Phenotype Candidates in the Auto-Immune Literature Using SVM Re-Ranking. PLoS ONE 8(10): e72965. (ISI-covered journals).
 3. Thanh-Son Nguyen, Hady Wirawan Lauw, Panayiotis Tsaparas (2013). Using micro-reviews to select an efficient set of reviews. CIKM 2013: 1067-1076. (ISI-covered conferences, Scopus, DBLP)
 4. Thi-Tuoi Nguyen, Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2013). Applying Hidden Topics in Ranking Social Update Streams on Twitter, RIVF 2013: 180-185. (Scopus, DBLP)
 5. Thanh-Luong Tran, Quang-Thuy Ha, Thi-Lan-Giao Hoang, Linh Anh Nguyen, and Hung Son Nguyen (2013). Bisimulation-Based Concept Learning in Description Logics, CS&P 2013: 421-433. (DBLP)
 6. Thi-Ngan Pham, Thi-Thom Phan, Phuoc-Thao Nguyen, Quang-Thuy Ha (2013). Hidden Topic Models for Multi-Label Review Classification: An Experimental Study, ICCCI 2013: 603-611. (ISI-covered conferences, Scopus, DBLP).
 7. Linh Anh Nguyen (2013). A Tableau Method with Optimal Complexity for Deciding the Description Logic SHIQ. ICCSAMA, Studies in Computational Intelligence 479, pp. 331-342, Springer, 2013 (Scopus).
 8. Linh Anh Nguyen (2013). Cut-Free ExpTime Tableaux for Converse-PDL Extended with Regular Inclusion Axioms. KES-AMSTA, Frontiers of Artificial Intelligence and Applications 252, pp. 235-244, IOS Press, 2013 (Scopus).
 9. Linh Anh Nguyen and Andrzej Szałas (2013). On the Horn Fragments of Serial Regular Grammar Logics with Converse. KES-AMSTA, Frontiers of Artificial Intelligence and Applications 252, pp. 225-234, IOS Press, 2013 (Scopus).
 10. Mai-Vu Tran, Duc-Trong Le (2013). vTools: Chunker and Part-of-Speech tools. RIVF 2013 (VLSP 2013 Workshop).
Categories: Tin tức Tags:

Danh sách các nhà khoa học hướng dẫn luận văn Thạc sỹ tại KTlab

April 13th, 2013 No comments

Năm học 2013
Danh sách các nhà khoa học thành viên của KTlab nhận hướng dẫn luận văn Thạc sỹ:
– PGS. TS. Hà Quang Thụy: Khai phá dữ liệu, Công nghệ Tri thức                                  Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Trí Thành:      Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Phan Xuân Hiếu :         Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Bùi Quang Hưng:          Khai phá dữ liệu,  Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                     Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Cẩm Tú:           Khai phá dữ liệu, học máy đa nhãn đa thể hiện              Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Việt Cường:    Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                      Còn chỉ tiêu
– TS. Đặng Thanh Hải:           Khai phá dữ liệu (văn bản, y sinh học)                              Còn chỉ tiêu
– TS. Trần Trong Hiếu:          Công nghệ Tri thức, Khai phá dữ liệu                                 Còn chỉ tiêu
– TS. Phạm Quang Nhật Minh: Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                Còn chỉ tiêu
Các học viên cao học làm luận văn Thạc sỹ tại KTLab sẽ được hỗ trợ và giám sát của KTlab,
được tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu tại seminar vào Thứ Bảy hàng tuần tại Phòng 312 E3.

 

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Khái quát về khai phá dữ liệu quá trình (Seminar 30/3/2013)

April 2nd, 2013 No comments

Khai phá dữ liệu quá trình (Process Mining: PM) chiết xuất thông tin có giá trị, liên quan đến quá trình từ các nhật ký sự kiện, bổ sung vào các tiếp cận hiện có để quản lý quá trình kinh doanh (Business Process Management : BPM).  PM là sự kết hợp giữa khai phá dữ liệu và quản lý quá trình kinh doanh.
Khai phá dữ liệu quá trình được xem là theo triết lý đường mòn (desire line / the social trail) “hành động trong kinh doanh hình thành đường mòn kinh doanh ~ nhật ký sự kiện phản ánh quy trình tốt/thuận tiện”.
Các đề tài luận văn, khóa luận theo các hướng chủ đề:
-Phát hiện quá trình: §Tiếp cận trực tiếp, tiếp cận hai giai đoạn, tiếp cận tính toán thông minh, tiếp cận từng phần; §Họ thuật toán cơ bản a, a+, a++, §Các phương pháp dựa trên kinh nghiệm: xem xét mạng nhân quả, học đồ thị phụ thuộc, học tách và kết hợp, §Các phương pháp tính toán di truyền; §Các phương pháp dựa trên vùng; §Các giải pháp giảm thiểu lỗi thiên vị đại diện và tăng cường khả năng đối phó nhiễu; §Phát hiện quá trình với các khía cạnh thời gian, mạng xã hội; §…
-Kiểm tra phù hợp: §Các độ đo phù hợp; §Các phương pháp phát lại; §Các phương pháp so sánh vết; § …
-Tăng cường mô hình quá trình: §Mô hình quy trình phù hợp với mô hình kinh doanh; §Tinh chế khai phá quá trình: Bản đồ, Kiểm toán,; §Khai phá quá trình trực tuyến; …
– Dữ liệu đầu vào cho khai phá quá trình:  §Chuẩn hóa dòng sự kiện mở rộng được: http://www.xes-standard.org/;  Các giải pháp khác;
– Các mô hình biểu diễn quá trình được phát hiện:  §Lưới Petri; §Mạng nhân quả, mạng dòng công việc…; §YAWL (Yet Another Workflow Language)

Toàn văn bài trình bày:

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Nhóm sinh viên KTLab báo cáo công trình sinh viên nghiên cứu khoa học

March 29th, 2013 No comments

Ngày 28/3/2013, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa CNTT, Trường ĐHCN năm 2013 đã được tiến hành. Báo cáo của các nhóm sinh viên đề cập tới các chủ đề nghiên cứu thời sự và được chuẩn bị công phu. Kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định Khoa CNTT đối với  6 công trình  sinh viên NCKH thuộc KTLab như sau:

1. “Một mô hình học máy trích chọn sự kiện y sinh trong văn bản về bệnh ung thư di truyền” của nhóm sinh viên Phí Văn Thủy, Phạm Thanh Bình, Ngô Ngọc Huy đạt  GIẢI NHẤT cấp khoa CNTT;
2. “Xác định những Blogger có ảnh hưởng trong cộng đồng blog” của nhóm sinh viên Bùi Đình Luyến, Trần Thị Sim đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
3. “Xếp hạng Tweest” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Thảo, Lương Viết Thái đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
4. “Tóm tắt quan điểm miền sản phẩm trên dữ liệu Twitter của nhóm sinh viên Vũ Trọng Hóa, Đào Quốc Vương, Tiêu Thị Phương đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
5. “Phát hiện mô hình quá trình từ nhật ký sự kiện” của nhóm sinh viên Phạm Văn Thắng, Đào Thủy Ngân, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Thế Hùng đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
6. “A Mobile News Recommender System” của sinh viên  Nguyễn Xuân Thành  đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT.

Categories: Tin tức Tags:

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin, Trường ĐHCN, ĐHQGHN

December 20th, 2012 No comments

1. Phiên bản năm 2012 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội:
+ Phiên bản ĐHQGHN ban hành (4103_HTTT) theo Quyết định số 4103/QĐ-ĐH ngày 30/11/2012 của Giám đốc ĐHQGHN (4103.dt).  Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2012 (K57).
+ Phiên bản có thuyết minh đầy đủ của Bộ môn HTTT: CTDT_DH_HTTT_280912_Finall

2. Chương trình đào tạo HTTT (phiên bản năm 2012) được xây dựng dựa trên:

2.1. Hướng dẫn về chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) của ACM/AIS
[IS2010] ACM/AIS Joint IS 2010 Curriculum Task Force: Heikki Topi, Joseph S. Valacich, Ryan T. Wright, Kate M. Kaiser, J.F. Nunamaker, Jr., Janice C. Sipior, G.J. de Vreede – (2010). IS 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, Communications of the Association for Information Systems, 26(18): 359-428, 2010.

2.2. Chương trình đào tạo HTTT tại Bộ môn HTTT, Trường Tính toán, ĐHQG Singapore: http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/is_is_prospective.html và tóm tắt nội dung môn học http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/Others/SoC-Module-desc.pdf

2.3. Phiên bản năm 2010 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.