Archive

Author Archive

Sinh viên K55 báo cáo thực tập chuyên ngành

November 2nd, 2013 No comments

[1] Xây dựng các cụm từ vựng(word clusters) liên quan đến nhau thuộc miền dữ liệu y sinh dựa vào mô hình học không giám sát áp dụng mô hình chủ đề ẩn- Nhóm sinh viên: Chu Thị Phương Thảo, Ngô Mạnh Quyền, Trần Thắng Bình
[2] Khai phá những khía cạnh bổ sung trong phát hiện quá trình – Nhóm sinh viên Nguyễn Anh Vũ, Phan Huy Thành
ThucTapChuyenNghanh_LDA_Y_Sinh_Binh+Quyen+Thao
ThucTapChuyenNghanh_KPQT_AnhVu BHuyThanh

Categories: Tin tức Tags:

Báo cáo seminar ngày 26/10/2013

October 26th, 2013 No comments

Thời gian: 9h sáng
Địa điểm: Phòng 312 – nhà E3 – Trường ĐH Công Nghệ
Nội dung:
(1): Cử nhân Vũ Trọng Hóa báo cáo kết quả thực tập hè tại Viện khoa học công nghệ Nara – Nhật Bản (NAIST), chủ đề “Automatically Acquiring a Dictionary of Emotion-Provoking Events”
+ Xây dựng từ điển các sự kiện gây cảm xúc cho con người.
+ Tập các sự kiện được thu từ dữ liệu Twitter qua học mẫu (pattern learning) và từ điển được xây dựng dựa trên gom nhóm các sự kiện tương tự nhau.
(2) Học viên Đỗ Thị Nương báo cáo tiến độ luận văn cao học, chủ đề liên quan đến học máy đa nhãn.
+ Bài toán phân lớp đa nhãn
+ Các cách tiếp cận và giải thuật đã có để giải quyết bài toán phân lớp đa nhãn

Báo_cáo tiến_độ luận_văn thạc_sĩ_DoThiNuong

Internship_talk_HoaVu-Trongg

Giới thiệu một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

April 28th, 2012 No comments

Slide giới thiệu một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên: NLP-Tools

Cài đặt thử nghiệm một số bộ công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên( Ngôn ngữ: Java, IDE: Eclipse) : Download

Categories: Tin tức Tags:

Một số tài nguyên cho nhận dạng thực thể y sinh

Một số tài nguyên cho nhận dạng thực thể y sinh. Tham khảo tại BioNer

Categories: Nghiên cứu Tags:

Kế hoạch seminar dự kiến tại phòng KT-Lab từ 25/2/2011 đến 24/3/2012

February 20th, 2012 No comments

KẾ HOẠCH SEMINAR DỰ KIẾN

TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ TRI THỨC

Từ 25/2/2011 đến 24/3/2012

 

Thời gian

Người trình bày

Nội dung

Ghi chú

1 Thứ 7, ngày 25 tháng 2 năm 2012

 

Trần Mai Vũ (Nghiên cứu sinh) Nội dung nghiên cứu trong chương trình thực tập tại NII  
Uông Huy Long (học viên cao học K17HTTT) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
2 Thứ 7, ngày 03 tháng 3 năm 2012 Vũ Tiến Thành (Học viên cao học K16CS) Nội dung nghiên cứu trong chương trình thực tập tại NII  
Nhóm “Online monitoring” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Nguyễn Sỹ Quân, Nguyễn Minh Hoàng và Ngô Quang Hiểu
Nhóm “Medical Information search and browsing with hidden topic” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Trần Phi Dũng, Nguyễn Thị Minh Phương, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Hồng và Nguyễn Anh Vũ
3 Thứ 7, ngày 10 tháng 3 năm 2012

 

Hồ Thị Nga (Học viên cao học) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
Nhóm “Khai phá quan điểm sản phẩm” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Đào Tuấn Vũ và Tiêu Thị Phương
Nhóm “Quản lý danh tiếng OM” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm Phan Thị Thơm, Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Phước Thảo
4 Thứ 7, ngày 17 tháng 3 năm 2012

 

Nhóm “Phân tích mạng xã hội” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Dương Đức Thiện, Trần Thị Sim, Đào Thủy Ngân và Vũ Trọng Hóa
Nhóm Kế thừa văn bản” Nội dung nghiên cứu khoa học Gồm các thành viên Hà Thị Oanh, Phạm Quang Nhật Minh, Nguyễn Thị Dung và Đào Quốc Vương
5 Thứ 7, ngày 24 tháng 3 năm 2012

 

Nguyễn Thanh Sơn (học viên cao học K17CS) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
Nguyễn Đạo Thái (học viên cao học K17HTTT Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  
Nguyễn Tiến Thanh (học viên cao học K17HTTT) Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn cao học  

Ghi chú: – Kế hoạch nói trên (thời gian, nội dung, …) có thể sẽ có điều chỉnh tùy vào điều kiện thực tế – Nội dung chính xác của từng buổi seminar sẽ được cập nhật trong thư mời “thông báo seminar” hàng tuần

Categories: Tin tức Tags:

Danh sách các buổi seminar của KT-Lab năm 2011

February 20th, 2012 No comments

Tổng số gồm 36 buổi, diễn ra vào thứ 7 hàng tuần tại phòng thí nghiệm công nghệ tri trức 102 E3 và 318E3 ( sau khi chuyển địa điểm).

Thông tin cụ thể nội dung các buổi seminar trong file đính kèm đưới đây: SEMINAR_2011

Categories: Tin tức Tags:

Relation extraction

February 19th, 2012 No comments

Một số tìm hiểu về trích xuất quan hệ ngữ nghĩa trong dữ liệu y sinh học

Tham khảo thêm tại: Relation extraction_SLIDE_final

Categories: Tin tức Tags:

Danh sách các báo cáo NCKH của KT-Lab năm 2012

February 11th, 2012 No comments

DANH SÁCH BÁO CÁO NCKH CỦA SISLAB NĂM 2012

(Cập nhật ngày 19/03/2012)

STT

Tên công trình

Tên SV/nhóm SV thực hiện

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

Thông tin liên lạc

(Email và ĐT)

 1 Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình xác suất Nguyễn Thị Dung

Hà Thị Oanh

Đào Quốc Vương

K53CC

K53CC

K54CD

PGS.TS. Hà Quang Thụy

ThS. Phạm Quang Nhật Minh

Dungnt_53

Oanhht_53

Vuongdq_53

 2 Phương pháp phân lớp đa nhãn trong nhận dạng quan điểm trong quản lý danh tiếng Phan Thị Thơm

Nguyễn Phước Thảo

Nguyễn Thị Thảo

K53CB

K53CB

K54CB

PGS.TS. Hà Quang Thụy

ThS. Trần Mai Vũ

Thompt_53

Thaonp_530

Thaont_54

 3 Một phương pháp lai trích xuất sự kiện và áp dụng vào hệ thống theo dõi tin tức trực tuyến Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Sỹ Quân

Ngô Quang Hiểu

K53CC

K53CB

K54CC

TS. Phan Xuân Hiếu

ThS. Trần Mai Vũ

 

Hoangnm_53

 4 Tìm kiếm thông tin y tế bằng chủ đề ẩn Trần Phi Dũng

Nguyễn Thị Minh Phương

Vũ Thị Thu Hương

K53CB

K53CB

K53CB

TS. Phan Xuân Hiếu

CN. Nguyễn Thanh Sơn

Dungtp_53
 5 Khai phá quan điểm so sánh trong đánh giá sản phẩm tiếng Việt Đào Tuấn Vũ

Tiêu Thị Phương

K53CB

K54CB

PGS.TS. Hà Quang Thụy

CN. Vũ Tiến Thành

Vudt_53
 6 Xếp hạng các tin tức nổi bật dựa vào mạng xã hội Trần Thị Sim

Vũ Trọng Hóa

Dương Đức Thiện

Đào Thủy Ngân

K54CD

K54CD

K53CB

K54CC

PGS.TS. Hà Quang Thụy

CN. Nguyễn Đạo Thái

 ngandt_54


– Tổng cộng có 18 sinh viên phân thành 6 nhóm – Sinh viên có tên in đậm là nhóm trưởng nhóm NCKH

Categories: Tin tức Tags:

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

January 9th, 2012 2 comments

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm tại NER_Biomedical!

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị

January 9th, 2012 No comments

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị !

 

 

 

Read more…

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.