Báo cáo seminar ngày 26/10/2013

October 26th, 2013 No comments

Thời gian: 9h sáng
Địa điểm: Phòng 312 – nhà E3 – Trường ĐH Công Nghệ
Nội dung:
(1): Cử nhân Vũ Trọng Hóa báo cáo kết quả thực tập hè tại Viện khoa học công nghệ Nara – Nhật Bản (NAIST), chủ đề “Automatically Acquiring a Dictionary of Emotion-Provoking Events”
+ Xây dựng từ điển các sự kiện gây cảm xúc cho con người.
+ Tập các sự kiện được thu từ dữ liệu Twitter qua học mẫu (pattern learning) và từ điển được xây dựng dựa trên gom nhóm các sự kiện tương tự nhau.
(2) Học viên Đỗ Thị Nương báo cáo tiến độ luận văn cao học, chủ đề liên quan đến học máy đa nhãn.
+ Bài toán phân lớp đa nhãn
+ Các cách tiếp cận và giải thuật đã có để giải quyết bài toán phân lớp đa nhãn

Báo_cáo tiến_độ luận_văn thạc_sĩ_DoThiNuong

Internship_talk_HoaVu-Trongg

Danh sách các nhà khoa học hướng dẫn luận văn Thạc sỹ tại KTlab

April 13th, 2013 No comments

Năm học 2013
Danh sách các nhà khoa học thành viên của KTlab nhận hướng dẫn luận văn Thạc sỹ:
– PGS. TS. Hà Quang Thụy: Khai phá dữ liệu, Công nghệ Tri thức                                  Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Trí Thành:      Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Phan Xuân Hiếu :         Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Bùi Quang Hưng:          Khai phá dữ liệu,  Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                     Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Cẩm Tú:           Khai phá dữ liệu, học máy đa nhãn đa thể hiện              Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Việt Cường:    Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                      Còn chỉ tiêu
– TS. Đặng Thanh Hải:           Khai phá dữ liệu (văn bản, y sinh học)                              Còn chỉ tiêu
– TS. Trần Trong Hiếu:          Công nghệ Tri thức, Khai phá dữ liệu                                 Còn chỉ tiêu
– TS. Phạm Quang Nhật Minh: Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                Còn chỉ tiêu
Các học viên cao học làm luận văn Thạc sỹ tại KTLab sẽ được hỗ trợ và giám sát của KTlab,
được tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu tại seminar vào Thứ Bảy hàng tuần tại Phòng 312 E3.

 

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Khái quát về khai phá dữ liệu quá trình (Seminar 30/3/2013)

April 2nd, 2013 No comments

Khai phá dữ liệu quá trình (Process Mining: PM) chiết xuất thông tin có giá trị, liên quan đến quá trình từ các nhật ký sự kiện, bổ sung vào các tiếp cận hiện có để quản lý quá trình kinh doanh (Business Process Management : BPM).  PM là sự kết hợp giữa khai phá dữ liệu và quản lý quá trình kinh doanh.
Khai phá dữ liệu quá trình được xem là theo triết lý đường mòn (desire line / the social trail) “hành động trong kinh doanh hình thành đường mòn kinh doanh ~ nhật ký sự kiện phản ánh quy trình tốt/thuận tiện”.
Các đề tài luận văn, khóa luận theo các hướng chủ đề:
-Phát hiện quá trình: §Tiếp cận trực tiếp, tiếp cận hai giai đoạn, tiếp cận tính toán thông minh, tiếp cận từng phần; §Họ thuật toán cơ bản a, a+, a++, §Các phương pháp dựa trên kinh nghiệm: xem xét mạng nhân quả, học đồ thị phụ thuộc, học tách và kết hợp, §Các phương pháp tính toán di truyền; §Các phương pháp dựa trên vùng; §Các giải pháp giảm thiểu lỗi thiên vị đại diện và tăng cường khả năng đối phó nhiễu; §Phát hiện quá trình với các khía cạnh thời gian, mạng xã hội; §…
-Kiểm tra phù hợp: §Các độ đo phù hợp; §Các phương pháp phát lại; §Các phương pháp so sánh vết; § …
-Tăng cường mô hình quá trình: §Mô hình quy trình phù hợp với mô hình kinh doanh; §Tinh chế khai phá quá trình: Bản đồ, Kiểm toán,; §Khai phá quá trình trực tuyến; …
– Dữ liệu đầu vào cho khai phá quá trình:  §Chuẩn hóa dòng sự kiện mở rộng được: http://www.xes-standard.org/;  Các giải pháp khác;
– Các mô hình biểu diễn quá trình được phát hiện:  §Lưới Petri; §Mạng nhân quả, mạng dòng công việc…; §YAWL (Yet Another Workflow Language)

Toàn văn bài trình bày:

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Nhóm sinh viên KTLab báo cáo công trình sinh viên nghiên cứu khoa học

March 29th, 2013 No comments

Ngày 28/3/2013, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa CNTT, Trường ĐHCN năm 2013 đã được tiến hành. Báo cáo của các nhóm sinh viên đề cập tới các chủ đề nghiên cứu thời sự và được chuẩn bị công phu. Kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định Khoa CNTT đối với  6 công trình  sinh viên NCKH thuộc KTLab như sau:

1. “Một mô hình học máy trích chọn sự kiện y sinh trong văn bản về bệnh ung thư di truyền” của nhóm sinh viên Phí Văn Thủy, Phạm Thanh Bình, Ngô Ngọc Huy đạt  GIẢI NHẤT cấp khoa CNTT;
2. “Xác định những Blogger có ảnh hưởng trong cộng đồng blog” của nhóm sinh viên Bùi Đình Luyến, Trần Thị Sim đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
3. “Xếp hạng Tweest” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Thảo, Lương Viết Thái đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
4. “Tóm tắt quan điểm miền sản phẩm trên dữ liệu Twitter của nhóm sinh viên Vũ Trọng Hóa, Đào Quốc Vương, Tiêu Thị Phương đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
5. “Phát hiện mô hình quá trình từ nhật ký sự kiện” của nhóm sinh viên Phạm Văn Thắng, Đào Thủy Ngân, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Thế Hùng đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
6. “A Mobile News Recommender System” của sinh viên  Nguyễn Xuân Thành  đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT.

Categories: Tin tức Tags:

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin, Trường ĐHCN, ĐHQGHN

December 20th, 2012 No comments

1. Phiên bản năm 2012 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội:
+ Phiên bản ĐHQGHN ban hành (4103_HTTT) theo Quyết định số 4103/QĐ-ĐH ngày 30/11/2012 của Giám đốc ĐHQGHN (4103.dt).  Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2012 (K57).
+ Phiên bản có thuyết minh đầy đủ của Bộ môn HTTT: CTDT_DH_HTTT_280912_Finall

2. Chương trình đào tạo HTTT (phiên bản năm 2012) được xây dựng dựa trên:

2.1. Hướng dẫn về chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) của ACM/AIS
[IS2010] ACM/AIS Joint IS 2010 Curriculum Task Force: Heikki Topi, Joseph S. Valacich, Ryan T. Wright, Kate M. Kaiser, J.F. Nunamaker, Jr., Janice C. Sipior, G.J. de Vreede – (2010). IS 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, Communications of the Association for Information Systems, 26(18): 359-428, 2010.

2.2. Chương trình đào tạo HTTT tại Bộ môn HTTT, Trường Tính toán, ĐHQG Singapore: http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/is_is_prospective.html và tóm tắt nội dung môn học http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/Others/SoC-Module-desc.pdf

2.3. Phiên bản năm 2010 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Chúc mừng hai tân Thạc sĩ của phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức

December 11th, 2012 No comments

Ngày 10/12/2012, hai thành viên của phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức là chị Lê Hoàng Quỳnh và anh Vũ Tiến Thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Quang Thụy đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

Đề tài của chị Lê Hoàng Quỳnh: A hybrid approach to finding phenotype candidates in genetic texts
Đề tài của anh Vũ Tiến Thành: A Feature-based opinion mining model on product reviews in Vietnamese
Cả hai đề tài đều được sự đánh giá cao của hồi đồng chấm luận văn.

Xin chúc mừng thành công của hai tân Thạc sĩ và chúc hai anh chị tiếp tục vững bước trên con đường khoa học.

Categories: Tin tức Tags:

Bài trình bày khoa học tại ICCCI 2012

December 2nd, 2012 No comments

Một số tài liệu từ Hội nghị ICCCI 2012 (Ho Chi Minh City, Vietnam, November):

1) Hai bài trình bày của KTLab tại ICCCI 2012:

“Refining the Judgement Threshold to Improve Recognizing Textual Entailment Using Similarity”, ICCCI 2012, Part II, LNAI 7654: 335–344, 2012.  ICCCI-2012_S22

“On C-Learnability in Description Logics”, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November, Part I, LNAI 7654: 230-238, 2012.  ICCCI-2012_S15

2) Các Keynote speechs

–  Keynote speech của GS. Longbing Cao (http://www-staff.it.uts.edu.au/~lbcao/):

“Modelling, Analysis and Learning of Ubiquitous Intelligent”, Keynote Speech, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November. ICCCI12-Cao.3

Bài nghiên cứu thêm tại:
http://www-staff.it.uts.edu.au/~lbcao/publication/publications.htm

– Keynote speech của GS.  C. L. Philip Chen  (http://engineering.utsa.edu/~pchen/pchen1.html):

Systems Modeling – Transparent Linguistic Interface to Kernel-Based Modeling. Philip Chen ICCCI 2012 Kernel – handout

 – Keynote speech của GS.  Gottfried Vossen (http://dbis-group.uni-muenster.de):

Big Data: The New Breakthrough in Business Intelligence? 03-ICCCI Vietnam-2012

 

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Báo cáo seminar ngày 27/10/2012 (Phạm Huyền Trang và Đinh Thị Hương)

October 30th, 2012 No comments

(1) Phạm Huyền Trang: “Một mô hình dự báo thị trường chứng khoán dựa trên khai phá dữ liệu Tweeter”
+ Phân tích nội dung một số nghiên cứu liên quan, tập trung vào bài báo
[BMZ11] Johan Bollena, Huina Maoa, Xiaojun Zengb (2011). Twitter mood predicts the stock market, Journal of Computational Science 2 (2011): 1–8.
+ Ý tưởng về một mô hình áp dụng phân lớp bán giám sát SVM-kNN (hoăc EM) để dự báo phân cực chỉ số chứng khoán dựa trên cảm xúc.
+ Toàn văn báo cáo: TrangPH_ThesisReport_v1.0

(2) Đinh Thị Hương: “Một mô hình khai phá vai trò trên mạng xã hội Twitter”
+ Phân tích một số nghiên cứu liên quan, tập trung vào bài báo
[TS12] Vanesa Junquero-Trabado, David Dominguez-Sal (2012). Building a role search engine for social media. WWW (Companion Volume) 2012: 1051-1060.
+ Ý tưởng về một mô hình khai phá vai trò trên mạng xã hội Twitter gồm hai thành phần ngoại tuyến và trực tuyến.
+ Toàn văn báo cáo: khaiphavaitro_twitter_HuongDT

 

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Phát hiện sự kiện Y Sinh học dựa trên mô hình đồ thị: Một số tìm hiểu bước đầu (seminar 20/10/2012)

October 22nd, 2012 No comments

Báo cáo tiến độ nghiên cứu “Phát hiện sự kiện Y Sinh học dựa trên mô hình đồ thị: Một số tìm hiểu bước đầu” tại buổi seminar ngày 20/10/2012 do nhóm sinh viên K54: Phí Văn Thủy, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Xuân Hùng, Phạm Thị Hồng trình bày qua khảo sát nội dung các tài liệu tham khảo:

[BFWH09]. Ekaterina Buyko, Erik Faessler, Joachim Wermter, Udo Hahn (2009). Event Extraction from Trimmed Dependency Graphs, BioNLP 2009 Workshop (Shared Task on Event Extraction): 19-27
[KWTY11]. Jin-Dong Kim, Yue Wang, Toshihisa Takagi and Akinori Yonezawa (2011) Overview of Genia Event Task in BioNLP Shared Task 2011, BioNLP Shared Task 2011 Workshop: 7-15
[BHGAPS09]. Jari Björne, Juho Heimonen, Filip Ginter, Antti Airola, Tapio Pahikkala, Tapio Salakoski (2009). Extracting Complex Biological Events with Rich Graph-Based Feature Sets, BioNLP 2009 Workshop (Shared Task on Event Extraction): 10-18
[PSOKA12]. Sampo Pyysalo, Pontus Stenetorp, Tomoko Ohta, Jin-Dong Kim and Sophia Ananiadou (2012),  New Resources and Perspectives for Biomedical Event Extraction, BioNLP 2012 Workshop:100-108.
Nội dung báo cáo: 201012_Trich chon su kien y sinh hoc dua tren do thi
Categories: Seminar, Tin tức Tags:

Phát hiện bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội: Một số tìm hiểu bước đầu (seminar 20/10/2012)

October 21st, 2012 No comments

Báo cáo tiến độ nghiên cứu “Phát hiện bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội: Một số tìm hiểu bước đầu” của nhóm sinh viên K54: Tiêu Thị Phương, Ngô Quang Hiểu; K55: Nguyễn Anh Vũ.
Mạng xã hội phản ánh nhiều khía cạnh của xã hội thực trong đó hiện tượng bùng nổ sự kiện trong mạng xã hội phản ánh sự kiện thực có ảnh hưởng lớn. Chủ đề phát hiện bùng nổ sự kiện trong mạng xã hội là chủ đê khoa học – công nghệ thời sự và nhận được sự quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới. Báo cáo tiến độ nghiên cứu của nhóm sinh viên trình bày một số tìm hiểu bước đầu về chủ đề nói trên.

Nội dung báo cáo: EventBurstsInSocialNetwork

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.