Archive

Posts Tagged ‘POS Tagging’

Seminar ngày 10/11/2007

my sources Nội dung trình bày:

http://www.willsterns.com/8229-dte16788-why-is-no-one-online-dating.html 1. http://parsons.com.mx/pages/faqs/ POS Tagging sử dụng thuật toán Transformation-Based Learning (Phạm Thị Thu Uyên).

2. you could check here NLP trong văn bản y tế (Đặng Quang Vinh).

Kính mời các thầy cô và anh chị em quan tâm tới tham dự!

Categories: Seminar Tags: , , ,
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.